Continuous Delivery

ارائه توسط: Jez Humble
مترجم: محمد علی بزرگ زاده 1394/01/11
نظرات ارسال شده

احسان میرعسعیدی: [www.mirsaeedi.net]
ممنون. مصاحبه شاهکاری بود.
id=14
نظر شما